Zaštita reke Save kroz izgradnju komunalne infrastrukture I prečišćavanje otpadnih voda

Svet

rsz_reka_sava

U Sremskoj Mitrovici uskoro će početi realizacija projekta „Zaštita reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem“.

Ovaj projekat ima za cilj da unapredi zaštitu životne sredine, pre svega površinskih i podzemnih voda u Sremu, a biće formiran i institucionalni regionalni okvir kroz osnivanje Međuopštinske radne grupe.

Sremska Mitrovica je za ovaj projekat dobila 6125000 dinara kroz konkurs o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u Vojvodini. Osim Sremske Mitrovice u realizaciji ovog projekta učestvuju i Ruma, Šid, Pećinci i Irig.

Konkurs o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u Vojvodini raspisao je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 28. Juna 2014. godine, a 28 opština dobilo je finansijsku pomoć za projekte.

Sandra Jovićević

foto:plovput.rs