Zanatlijsko-tehnička škola u Dubrovniku koristi energiju iz OIE

RD_Dubrovnik05.jpg.688x388_q85_crop_upscale

Nedavno je u Zanatlijsko-tehničkoj školi u Dubrovniku u Hrvatskoj pušten u rad sistem koji koristi obnovljive izvore energije.

Sistem su konstruisali profesori i učenici ove škole za šta im je trebalo oko godinu dana. Sistem čine solarni paneli i vetrogeneratori koji se nalaze na krovu škole. Električna energija koju proizvodi ovaj sistem koristi se za napajanje škole.

U planu je otvaranje novog smera u školi koji bi trebalo da edukuje učenike o instalaciji novih sistema iz obnovljivih izvora energije.

Sandra Jovićević

foto: hrt.hr