Zamena tradicionalnih goriva obnovljivim izvorima energije u Osiječko-baranjskoj županiji

Region

peletOsiječko-baranjska županija u Hrvatskoj raspisala je konkurs za sufinansiranje domaćinstava koja žele da pređu sa tradicionalnih goriva na obnovljive izvore energije. Ovim projektom bi trebalo da se smanje troškovi grejanja domaćinstava, a planirano je da se ovakav projekat sprovede i u javnim ustanovama.

Zamenik osječko-baranjskog župana, gospodin Dragan Vulin, izjavio je da je ovaj projekat veoma važan i da će doprineti edukaciji javnosti o ekološkom i isplativom načinu grejanja.

Ovaj konkurs će trajati do 10. februara 2014. godine, a predviđeno je da Osiječko-baranjska županija pokriva do 45 odsto troškova uvođenja grejanja na pelet, dok bi ostale troškove snosilo samo domaćinstvo.

Prema njegovim rečima, pelet kao energent može značajno doprineti uštedi troškova, a omogućava i da sami građani regulišu svoje troškove za grejanje na dnevnom nivou. Takođe je moguće vrlo lako priključiti se na sistem daljinskog grejanja, a jedna od glavnih prednosti peleta, prema rečima gospodina Vulina je i to što je pelet domaći energent.

Iz Osiječko-baranjske županije najavljeno je i da će uskoro postojeće grejanje na lož-ulje u školama zameniti grejanjem na pelet.

S.J.