Zakazana sednica JP Elektroprivreda BiH

Region

70e605ad37a8915ea2eb7056b8d9bf92Četrdeset četvrta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 30.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno – tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine Društva je usvajanje Izveštaja o poslovanju JP Elektroprivreda  BiH d.d. – Sarajevo  za 2015. godinu, koji uključuje finansijske izveštaje, izveštaje spoljnjeg revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izveštaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izveštaj o radu Odbora za reviziju. Skupština će razmatrati i donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2015. godini i donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo za period 2017-2019.godina.

Izvor:elektroprivreda.ba

V.V.