Zaječar usvojio Regionalni plan upravljanja otpadom

Srbija | Upravljanje otpadom

deponijaa

U opštini Zaječar usvojen je Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Majdanpek, Bor, Kladovo, Negotin i Knjaževac, Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom i Izveštaj o učešću zainteresovanih organa, organizacija i javnosti.

Regionalnim planom učesnici Sporazuma o zajedničkim upravljanjem komunalnim otpadom su definisali zajedničke ciljeve u upravljanju otpadom u skladu sa Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom, dok je Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu opisan, vrednovan i procenjen moguć značajni uticaj na životnu sredinu do kojeg može doći implementacijom Regionalnog plana za upravljanje otpadom.

Dokumenta je izradio Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a dostavljena su Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

izvor: zajecar.info

Sandra Jovićević