Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu vode „Bresje“

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje u kome je navedeno da je nosilac projekta JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Aleksinca podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu vode „Bresje“ u Aleksincu.

Kako je navedeno u Studiji, postrojenje za preradu vode „Bresje“ projektovao je Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, a pušteno je u rad 1986. godine. Postrojenje prerađuje površinsku vodu iz akumulacije Bovanskog jezera, a izgrađeno je za kapacitet od 300 litara prečišćene vode na sat. U planu je da se u okviru postrojenja izgradi postrojenje za ozonizaciju i korekciju pH vrednosti, kao i da se rekonstruše pogon za koagulaciju, flokulaciju i taloženje i pogon za filtraciju na dvoslojnim filterima. U drugoj fazi bi trebalo da bude izgrađen pogon za dezinfekciju. Predviđena je i izgradnja betonske taložnice za otpadne vode.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet stranici ministarstva ili u prostorijama opštine Aleksinac u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu vode „Bresje“ u Aleksincu biće održana 21. decembra 2015. godine u prostorijama opštine Aleksinac sa početkom u 13 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs