Zagrepčani pokrenuli projekat kućnog kompostiranja (FOTO)

Foto: MZOIP.hr

Glavni cilj projekta kućnog kompostiranja grada Zagreba je uspostavljanje celovitog sistema upravljanja otpadom, smanjenja ukupne količine otpada na deponijama te dobijanja kvalitetnog komposta za vrtove i okućnice, što je u skladu sa novim Planom upravljanja otpadom 2017-2022.

– Ekološki osvešćeni građani su poluga u izgradnji održivog društva. Uveren sam da će novi Plan upravljanja otpadom doprineti proaktivniji pristupu građana u pogledu odvojenog skupljanja otpada. Projekat grada Zagreba korak je u pravom smeru. Od jedne tone biorazgradivog otpada koji se skupi će nastati gotovo 500 kilograma humusa koji se može upotrebiti. To je kružna ekonomija. Mi gradimo sistem, a kućni kompostiranje deo je sistema – kazao je ministar ministar zaštite životne sredine i energetike, Slaven Dobrović.

Foto: MZOIP.hr

Drugi deo sistema čini, istakao je ministar, odvojeno prikupljanje plastike i papira za što je potrebno sagraditi sortirnice.

– I te projekte planiramo da sufinansiramo EU sredstvima kao što smo nedavno raspisali javni poziv vredan gotovo 145 miliona za finansiranje reciklažnih dvorišta – kazao je on.

Foto: MZOIP.hr

Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u projektu kućnog kompostiranja važi do 7. avgusta. Prema rečima gradonačelnika Zagreba Milana Bandića za projekat je već zainteresovano 400 građana, a stanarima kuća i zasebnih stambenih jedinica Grad je poslao 115.000 dopisa.

– Cilj nam je da osvestimo građane, da razmišljaju o otpadu kao korisnoj materiji, a ne kao trošku ili smeću, a da bi to učinili trebalo bi odvajati otpad. Grad Zagreb će, na osnovu Plana upravljanja otpadom Republike Hrvatske za period 2017-2022. godine, koji je Vlada RH usvojila u januaru 2017, doneti svoj plan upravljanja otpadom te zajedno s preduzećem “Čistoća” i resornim ministarstvom napraviti novi iskorak u upravljanju otpadom. Poslali smo 115 hiljada dopisa porodicama koje žive u zasebnim stambenim jedinicama i sve ih pozivamo da nam se pridruže i da zajedno rešimo ovaj problem, jer jedino zajedno to možemo – izjavio je gradonačelnik Bandić.