Zagrebački konkurs za subvencionisanje projekata OIE

Region

solarGrad Zagreb je nedavno raspisao konkurs za subvencionisanje troškova nabavke i ugradnje sistema obnovljivih izvora energije i to solarnih kolektora za grejanje i pripremu sanitarne vode, fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije, sistema za grejanje i pripremu sanitarne vode na pelet, sistema za grejanje i pripremu sanitarne vode na peći sa pirolitičkim procesom izgaranja, sistema toplotnih pumpi za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode, sistema vetrogeneratora za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Korisnici ovih subvencija mogu biti fizička i pravna lica sa teritorije grada Zagreba koji u poslednje 3 godine nisu koristila ova sredstva za realizaciju projekata obnovljivih izvora i koja poseduju sve potrebne dozvole za objekat u okviru kojeg će se realizovati projekat OIE.

Projekti će biti sufinansirani do 50 odsto vrednosti investicije, odnosno do maksimalnog iznosa od 2 hiljade evra.

Kriterijumi odabira projekata su njegova tehnička i ekonomska opravdanost, stanje objekta na kome će se realizovati projekat i stanje sistema za grejanje i pripremu sanitarne vode, a konačnu odluku o subvencionisanju donosi gradonačelnik Zagreba.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 31. maja ove godine, a u roku od 60 dana od završetka konkursa biće objavljeni rezultati.

S.J.