Zagađenje u Boru ispod istorijskog minimuma

Foto: Milisav Pajević

Pomoćnik direktora TIR-a za zaštitu životne sredine Dušanka MIljković izjavila je za RTS da je trend smanjenja prosečne koncentracije gasova iz topioničkih agregata u Boru očigledan i značajan. Kako je istakla, prošle godine je prosečna koncentracija sumpor-dioksida iznosila 33,63 mikrograma po normalnom metru kubnom, što je manje i od dosadašnjeg istorijskog minimuma zagađenja u Boru od 43,6 mikrograma zabeleženog 2016. godine.

U godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha u Boru za 2017. godinu navodi se da i pored nepovoljnih meteoroloških uslova i uticaja gradske toplane, kao i svih drugih agregata koji su u funkciji grejanja, ni u jednom mesecu prošle godine nije bilo prekoračenja godišnje granične vrednosti koncentracije sumpor-dioksida u vazduhu iznad Bora.

Na svim mernim stanicama, koje su uključene u državnu mrežu Agencije za zaštitu životne sredine, prosečne mesečne koncentracije sumpor-monoksida znatno su ispod godišnje granične vrednosti koja iznosi 50 mikrograma po kubnom metru vazduha.

U izveštaju se, takođe, navodi da je Bor dugi niz godina imao status prekomerno zagađenog grada, da bi 2016. došlo do smanjenja pojave jako zagađenog vazduha. Tada je zabeležena prosečna godišnja koncentracija sumpor-dioksida u vazduhu od 43,6 mikrograma po kubnom metru, što je u tom trenutku predstavljalo istorijski minimum, a vazduh u gradu bakra prvi put svrstan je u prvu kategoriju.

izvor: rts.rs

Sandra Jovićević