Zagađenje sumpor-dioksidom u Boru daleko ispod dozvoljenog

Foto: Wikipedia/Bor030.net

Od januara do juna ove godine prosečna koncentracija sumpor-dioksida u Boru bila je 38,51 mikrograma po kubnom metru vazduha, što je daleko manje od 50 mikrograma, koliko je definisano Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Pomoćnik direktora RTB Bor za zaštitu životne sredine gospođa Dušanka Miljković izjavila je da je prosečna koncentracija sumpor-dioksida u vazduhu, u istom periodu prošle godine, iznosila 43,6 mikrograma po kubnom metru. Iz ustanovljenih merenja potpuno je jasno da je trend smanjenja prosečne koncentracije sumpor-dioksida u Boru očigledan i značajan, a što je najvažnije, ima tendenciju daljeg opadanja. Ona je dodala da grafički prikazi sa mernih stanica, koje su uključene u državnu mrežu Agencije za zaštitu životne sredine, pokazuju da ni u jednom mesecu nije bilo prekoračenja godišnje granične vrednosti, iako je reč o periodu u kojem meteorološke uslove dodatno pogoršava uticaj gradske toplane i ostalih grejnih agregata.

Šestomesečni izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru sačinjen je na osnovu podataka koje su zabeležile automatske merne stanice u gradskom parku, Brezoniku, Slatini i kod Instituta.

izvor: novosti.rs

Sandra Jovićević