Začetak energetske tranzicije u Severnoj Makedoniji – solarne elektrane na mestu rudnika uglja

Kako bi podstakla šire korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjila zagađenje vazduha, Severna Makedonija je 11. februara raspisala tender za investitora s kojim bi uspostavila javno-privatno partnerstvo za projektovanje i izgradnju solarne elektrane na nekadašnjem ležištu uglja Oslomej u Kičevu. Tender će biti otvoren do 8. maja.

Foto-ilustracija: Pixabay

Troškovi finansiranja ovakvog projekta su procenjeni na 80 miliona evra i investitor bi trebalo da ih pokrije u potpunosti. Po isteku ugovora potpisanog na 35 godina, vlasništvo nad solarkom se prebacuje na javnog partnera, tj. na proizvođača električne energije u državnom vlasništvu Elektrani na Severna Makedonija (ESM), koji je i raspisao tender.

Prema tenderskoj dokumentaciji, pobednik će biti ponuđač koji ponudi najnižu cenu električne energije prodate na slobodnom tržištu. Ono je definisano cenama na regionalnim berzama HUPX i OPCOM.

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač je pohvalio napore Severne Makedonije da ozeleni svoj energetski miks. „Ovim projektom Severna Makedonija pruža odličan primer kako rudarska područja mogu da budu transformisana, ali i dalje profitabilna. Otvaranje novih radnih mesta za radnike ugljokopa podstaći će regionalni održivi razvoj“, kazao je on.

Ovo, ipak, neće biti prvi čisti kilovati iz Oslomeja. U decembru 2019. godine, ESM je potpisao ugovor sa turskom kompanijom „Girisim Elektrik“ u vrednosti od 6,9 miliona evra namenjenim podizanju elektrane na solarnu energiju ukupne snage 10 MW, a početak proizvodnje se očekuje na jesen ove godine.

Severna Makedonija nastoji da postojeće kapacitete za proizvodnju struje iz Sunca poveća na ukupno 200 MW do 2021. godine. Oni trenutno iznose oko 18,4 MW.

Jelena Kozbašić