Za zaštitu reke Drine 8,73 miliona dolara od Svetske banke

Srbija | Održivi razvoj

Drina_Canyon

U okviru programa Global Environmental Facility i Special Climate Change Fund Svetska banka odobrila je Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori bespovratna sredstva u iznosu od 8,73 miliona dolara za rešavanje problema izazvanih klimatskim problemima duž reke Drine.

Cilj projekta je da se osigura racionalno upravljanje slivom Drine, kao i ojača saradnja između pomenutih zemalja kada je reč o ovom zajedničkom resursu. Projekat bi trebalo i da pomogne zemljama da se nose sa problemima mogućih prirodnih katastrofa izazvanih klimatskim promenama kao što su suše ili poplave.

Predviđeno je da Bosna i Hercegovina dobije 3,37 miliona dolara, Crna Gora 2,72 miliona dolara, a Srbija 2,63 miliona dolara.

Sandra Jovićević

foto: wikipedia.org