Za revitalizaciju agregata u HET-u opredeljeno 10 miliona evra

Region | Hidro

Foto: het.ba

Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u HET-u gospodin Ilija Tamindžija izjavio je za Srnu da je za revitalizaciju agregata „Hidroelektrana na Trebišnjici“ planirano ulaganje oko 10 miliona evra, kako bi se produžio životni vek ovog sistema koji je u pogonu već 50 godina.

On je naveo da su u sklopu revitalizacije planirani zahvati na turbini i generatoru, čime će biti povećana njegova snaga do 10 odsto, uz najmanji postojeći koeficijent iskorišćenja. Oko 60 odsto planiranih sredstava za ove radove biće obezbeđeno iz kreditnih sredstava, 40 odsto su sredstva donatora, dok će HET učestvovati sa oko 1.120.000 evra vlastitih sredstava.

U okviru Faze 4 planirana je revitalizacija dva agregata, dok je u sklopu Faze 3 planirana revitalizacija jednog agregata. Takođe, planirana je i kompletna rekonstrukcija upravne zgrade sa pratećim objektima.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević