Za implementaciju Jadransko-jonskog gasovoda EU odobrila grant od 2,5 miliona evra

Region | Gas

Ministarstvo ekonomije Crne Gore je kroz intenzivnu komunikaciju sa Ministarstvom industrije i ekonomije Republike Albanije, u cilju zajedničkog pristupa implementaciji Jadransko-jonskog gasovoda, dobilo zajednički grant za izradu Idejnog projekta za JAP kroz Crnu Goru i Albaniju u okviru XV poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira u iznosu od 2,5 miliona evra.

Implementacija ovog projekta treba da počne tokom drugog kvartala 2017. godine“, istakla je ministarka ekonomije Dragica Sekulić juče u Bakuu.

Sa ovim projektom Crna Gora se dodatno približava izgradnji Jadransko-jonskog gasovoda kroz izradu potrebne projektne dokumentacije, sa krajnjim ciljem da sva tehnička dokumentacija bude spremna za realizaciju projekta.

Jadransko-jonski gasovod ima posebnu ulogu u EU politici koja se odnosi na diverzifikaciju izvora gasa i sigurnost snabdevanja, odnosno sastavni je deo Južnog gasnog koridora. U rad Jedinice za projektni menadžment od ovog sastanka uključeni su, kao posmatrači, i predstavnici Sekretarijata Energetske zajednice.

Na ovaj način će projekat Jadransko-jonskog gasovoda imati dodatnu prohodnost ka relevantnim listama prioritetnih projekata EU i regiona, koji omogućavaju olakšane uslove finansiranja. Na sastanku je zaključeno da će zemlje uključene u projekat u narednom periodu nastupati „jednim glasom“ prema relevantnim međunarodnim i finansijskim institucijama.

Sastanak Jedinice za projektni menadžment je održan dan pre Trećeg Ministarskog sastanka Savetodavnog veća Južnog gasnog koridora. Organizatori Ministarskog sastanka, Ministarstvo Energetike Republike Azerbejdžan i Državna naftna kompanija Azerbejdžana (SOCAR), okupiće danas u Bakuu nadležna ministarstva za energetiku regiona kao i predstvanike kompanije Šah Deniz i učesnike na ekspanziji gasovoda Južni Kavkaz, Trans – anadolijskog i Trans – jadranskog gasovoda.

Izvor: mek.gov.me

V.Vukajlović