WWF: Prirodni resursi su osnova za ekonomski razvoj BIH

Vesti | Region

Foto: WWF

U cilju jačanja postojećih odnosa i unapređenja buduće saradnje, Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF je predstavila svoj rad u Bosni i Hercegovini predstavnicima državnih uprava i međunarodnih organizacija u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Jedna od vodećih svetskih nevladinih i neprofitnih organizacija za zaštitu prirode započela je raditi u Bosni i Hercegovini 2005 godine. Otad provode projekte kojima je cilj zaustaviti degradaciju prirodnog okoliša i izgraditi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom. Rad WWF-a podržava ekološko upravljanje slatkovodnim i šumskim resursima, jačanje efikasnosti zaštićenih područja te poboljšava pravne i regulatorne okvire u sektoru životne sredine.

– Pozvali smo predstavnike ministarstava, državnih agencija i međunarodnih organizacija da nam se pridruže u zajedničkom radu na ostvarenju održivog razvoja ove lepe zemlje. Trenutno, u sklopu projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude, kroz saradnju sa lokalnom zajednicom i vladom, podržavamo rad Turističkog klastera Una koji je osnovan početkom ove godine s ciljem stvaranja novih radnih mesta u sektoru turizma – izjavio je Martin Šolar, direktor WWF Adrije.

Foto: WWF

– Naša misija je zaštita prirode, a za postizanje ciljeva moramo podržavati usvojene zakone i demokratske prakse. Danas delimo našu misiju i viziju za trajni angažman WWF-a u Bosni i Hercegovini. Radimo na povećanju učešća javnosti u procesu održivog razvoja zemlje koji takođe uzima u obzir okolinu i pomaže Bosni i Hercegovini da zadovolji zahteve za članstvo u EU. Na primer, kroz projekat Civilno društvo zagovara se ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj i na taj način podstičemo vladu na uključivanje javnosti u donošenju odluka u proceni uticaja na okolinu i Strateškoj procjeni uticaja na okolinu – rekao je Zoran Mateljak, predstavnik WWF-a u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina je kritički komad zagonetke zapadnog Balkana. Pristup EU može doprineti prosperitetu. Misija WWF-a podržava ekonomski i društveni razvoj koji rezultira stvaranju novih radnih mesta i kvalitetu života bez dugoročnog uništavanja prirodnih resursa i životne sredine.

WWF-ova kancelarija u Bosni i Hercegovini deo je regionalne mreže WWF Adria, koji je takođe aktivan u Hrvatskoj, Albaniji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji.