WWF pokrenuo projekat za očuvanje biodiverziteta u morskim zaštićenim područjima

Photo-ilustration: Pixabay

WWF je zajedno sa partnerima pokrenuo projekat „FishMPABlue2“, koji ima za cilj da u morskim zaštićenim područjima, riznicama morske biološke raznolikosti, uvede prakse održivog ribarstva. Samo principima održivog ribarstva i uključivanjem lokalnih ribara osiguraće se dugoročna održivost morskih resurs,a a time i dobar ekonomsko-socijalni status lokalnog stanovništva.

Glavni cilj novih alata, koji će se testirati tokom projekta, jeste uključivanje ribara u procese upravljanja priobalnim ribolovom sa zajedničkim ciljem očuvanja ribljih stokova i biološke raznolikosti morskih zaštićenih područja. Implementacijom mera iz „Paketa alata za upravljanje priobalnim ribarstvom“, koji je razvijen tokom prve faze projekta, u 11 morskih zaštićenih područja iz šest zemalja Sredozemlja testiraće se efikasnost mera u poboljšanju upravljanja ribarstvom, ali i usavršiće se predviđene mere. Velika pažnja posvetiće se i umrežavanju morskih zaštićenih područja i izmeni dobrih praksi.

Projekat FISHMPABLUE2 je sufinansiran od strane fondova Evropske unije ERDF i IPA, traje tri godine, a njegova vrednost je 3,5 miliona evra.

izvor: croatia.panda.org

Sandra Jovićević