WWF i FISA pokrenuli program „Partneri za čiste vode“

Srbija

Foto: wwf.rs

U Beogradu je 5. maja 2017. godine obeležena 7. godišnjica partnerstva između WWF i Svetske veslačke federacije (FISA). Ovom prilikom najavljena je i nova faza zajedničke kampanje FISA i WWF za podizanje svesti o urgentnoj potrebi da se obezbedi dovoljno čiste vode za ljude i prirodu.

Od 2011. godine kada je strateško partnerstvo između najstarije svetske sportske federacije (FISA) i jedne od najvećih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode (WWF) započeto, usmereno je na očuvanje čiste vode i prioritet je za obe organizacije.

Predsednik FISA gospodin Žan Kristof Roland izjavio je da je čista voda za sve nas jedan od ključnih ciljeva održivog razvoja i FISA je posvećena da radeći sa svim nacijama federacije i svim svetskim veslačima doprinese ovom cilju. Kako je istakao, veslači podržavaju kampanju jer ne žele da treninraju i takmiče se u prljavim vodama, svesni da je zagađenje vodnih resursa pitanje života i smrti, želeći da pomognu i daju svoj doprinos.

U okviru programa „Partneri za čiste vode“ planiran je razvoj jedinstvenog veslačkog centra „Kafue River & Rowing Centre“ (KRRC) u Zambiji. Kao prioritet i za FISA i WWF, ovaj centar će obezbediti mogućnost za istraživanja na temu upravljanja vodama, obezbediće obuke i obrazovanje studentima i lokalnim zajednicama, koji će moći da nauče o rekama, korišćenju vode i pomognu razvoju veslačkog sporta.

izvor: wwf.rs

Sandra Jovićević