Wilo na svetskom i domaćem tržištu – Inovativna rešenja u proizvodnji pumpi i sistema

Predstavljamo

Nedavno je nemačka kompanija Wilo dobila ugledno nacionalno priznanje za održivost u 2018. godini zahvaljujući svojim proizvodima visoke efikasnosti kao i sveobuhvatnom pristupu konceptu održivosti. Poneti titulu jedne od tri najodrživije velike kompanije u Nemačkoj čini se kao zasluženi uspeh, uzevši u obzir da Wilo svojim inovativnim rešenjima u proizvodnji pumpi i sistema unapređuje tržište širom sveta ujedno vodeći računa o tome da oni doprinesu borbi za ublažavanje posledica u životnom okruženju usled klimatskh promena i nedostatka vode. Globalni uspeh Wilo-a ogleda se i u poziciji srpskog ogranka ove kompanije na lokalnom tržištu pumpi kao i u načinu na koji pristupaju domaćim klijentima. Direktor servisa Aleksandar Momčilović objašnjava komparativne prednosti Wilo pumpi i sistema.

Fotografija: Wilo (Privatna arhiva)

EP: Odavno nije dovoljno imati samo odličan proizvod ili uslugu. Sve je važnije, kako sam proces proizvodnje utiče na životno okruženje, koliko se troše resursi. Budući da Wilo očigledno polaže veliku pažnju na održivost, koliko je srpski ogranak kompanije održiv?

Aleksandar Momčilović: Kao proizvođači i isporučioci opreme, odavno uvažavamo ove potrebe naših kupaca i svoju opremu (pumpe i pumpne sisteme) prilagođavamo potrebama korisnika. Naša visokoefikasna oprema u velikoj meri snižava i emisiju štetnih gasova – CO2 u atmosferu, i samim tim pozitivno utiče na životnu sredinu. Pouzdana i efikasna oprema je veoma bitna u današnjim proizvodnim pogonima i procesima, jer neplanirana zaustavljanja proizvodnje, usled kvara opreme, sa sobom nose ogromne troškove. Iz tog razloga, veoma je bitno da oprema koju isporučujemo, pored toga što je energetski efikasna, bude i pouzdana. Na taj način se snižavaju troškovi pogona i održavanja, proizvodni procesi ne moraju da trpe nepotrebna zaustavljanja i prekid rada, korisnik opreme je zadovoljniji i koncentrisan isključivo na proizvodnju, što na kraju dovodi do dobrih proizvodnih rezultata. Bitno je znati da pumpa predstavlja jednu komponentu unutar sistema. Tek u međusobnoj usklađenosti s kompletnim postrojenjem ona može da dođe do punog izražaja. Zbog toga je veoma bitno da naša oprema bude bezbedna i pouzdana kako bi funkcionisanje celokupnog sistema bilo sigurno. Najbolji put ka pouzdanom radu opreme je pravovremeno i kontinualno praćenje i servisiranje, bez neplaniranih otkaza, havarijskih oštećenja i zastoja.

EP: Wilo u Srbiji takođe nudi sigurnu podršku kroz sve faze projekta – od planiranja, do dimenzionisanja, do puštanja u rad i održavanja. Održavate i seminare na kojima informišete o novinama o oblasti pumpne tehnike.

Aleksandar Momčilović: Smatramo da servisne usluge treba da pokriju ceo radni vek Wilo proizvoda koje koristite. Za krajnje kupce je svakako značajna činjenica da je od strane kompanije Wilo Beograd d.o.o. obezbeđen Wilo Servis uređen prema najvišim kompanijskim servisnim standardima. Prilagođavajući se klijentovom konceptu održavanja predlažemo da kao eksperti za ovu vrstu opreme budemo uključeni u održavanje Wilo pumpi, pumpnih sistema i ostalih pratećih uređaja. Najbolji način da se ovo realizuje je Ugovor o održavanju, čime se detaljno definiše šta je predmet prospekcije i održavanja, na koji se način realizuje i termini za realizaciju, kao i sve ostale međusobne obaveze. Pored kompetentnog i odgovornog pristupa koji možete da očekujete od Wilo predstavnika, ovaj način poslovno-tehničke saradnje Vam omogućava i partnerski status kod svih eventualnih usluga servisiranja, povlašćene cene rezervnih delova i niz drugih pogodnosti. Wilo Beograd Servis predstavlja jedan od najopremljenijih servisa pumpne tehnike uopšte u regionu, i između ostalog nudimo usluge kompletne vibrodijagnostike, podešavanja saosnosti, ultrazvučnog merenja protoka i termovizijsku dijagnostiku, stručnu i kompetentnu analizu stanja i kvarova, određivanje troškova životnog ciklusa pumpi i sistema, obuke i dr.

Sektor klimatizacije, grejanja i hlađenja u Srbiji poseduje potencijal uštede u potrošnji električne energije od čak 90 odsto, ukoliko se stare neregulisane cirkulacione pumpe zamene novim visokoefikasnim pumpama sa niskom potrošnjom.

EP: Možete li da nam predstavite Wilo Energy Solution?

Aleksandar Momčilović: Pomoću Wilo-Energy Solutions naša firma uvodi efikasne mere radi manje potrošnje energije. Energetska revolucija jedan od najvećih ekoloških i ekonomskih izazova u sledećih desetak godina. Zemlja koja je postavila konkretne ciljeve za uspešnu energetsku revoluciju je Nemačka. U ovoj zemlji do 2050. godine ne samo da će se 80 odsto struje dobijati iz obnovljivih izvora energije, već će se i dodatno smanjiti primarna potrošnja energije za 50 odsto u odnosu na 2008. godinu. Wilo već decenijama radi na polju energetske efikasnosti. Većina pumpi i pumpnih sistema koji se primenjuju u svetu su tehnološki zastareli. Zamena starih neregulisanih pumpi modernim visokoefikasnim pumpama pokazala se kao ogroman potencijal za smanjenje potrošnje električne energije. Samim tim se i emisija ugljen-dioksida može značajno redukovati na svetskom nivou.

Uz Wilo kao partnera možete se osloniti ne samo na to da ćete napraviti pametan izbor proizvoda, već i da ćete profitirati uz obiman paket usluga koje vam pružamo. Pružamo sigurnu podršku kroz sve faze projekta – od planiranja, do dimenzionisanja, do puštanja u rad i održavanja.

Priredila: Tamara Zjačić

Intervju u celini možete da pročitate u Magazinu Energetskog portala CIRKULARNA EKONOMIJA, septembar-novembar 2018, od 32. do 38. stranice