Vršen monitoring opšteg zdravstvenog stanja i ekoloških uslova staništa munike

Projektni tim u okviru LASPEH projekta iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore vršio je monitoring opšteg zdravstvenog stanja i drugih orografskih i ekoloških uslova munike (Pinus heldreichii) na padinama Jezerskog vrhu u NP Lovćen.

Foto: JPNPCG/ Dragisa Damjanović

Pored stručnih lica iz JPNPCG, u terenskom obilasku učestvovali su i pripravnici, kao i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta, Odseka za biologiju, iz Podgorice.

U Izveštaju sa terena, između ostalog, se navodi da je opšte zdravstveno stanje stabala munike na padinama Jezerskog vrhu u NP Lovćen koja su najvećim delom smeštena u južnom delu predmetnog područja, zadovoljavajuće.

Najveće izmereno stablo munike je prečnika 21 centimetar i visine 12 metara, dok je prosečna visina stabala munike oko 10 metara.

Evidentirano učešće munike je 30 odsto u odnosu na celu preglednu površinu od 10 hektara.

Najveću površinu pokriva crni bor (Pinus nigra) od 65 odsto, dok preostalo učešće od pet odsto otpada na druge vrste kao što su: bukva (Fagus moesiaca), javor (Acer pseudoplatanus), kleka (Juniperus communis), smrdljika (Rhamnus alpina), divlja ruža (Rosa canina) i dr.

Terenskim obilaskom predmetnog područja nisu evidentirane primarne ili sekundarne bolesti ili štetni insekti.

Međutim, evidentno je odsustvo podmlatka munike što je zabrinavajuća činjenica imajući u vidu da je ovo njeno stanište i da bi spontano prirodno obnavljanje bilo značajnije od postojećeg, kao i određeni broj stabala crnog bora koja su prelomljena i suva i koja je potrebno ukloniti kako bi se omogućio nesmetan razvoj okolnih zdravih stabala.

Projekat LASPEH ima za cilj promociju i unapređenje zaštite biodiverziteta i ugroženih vrsta Mediterana.

U okviru istog sprovode se aktivnosti koje uključuju izradu transnacionalne zajedničke strategije za bolje upravljanje prioritetnim vrstama na Natura 2000 sajtovima, pripremu planova zaštite za tri prioritetne vrste na područjima koja će biti odabrana na lokalnom (regionalnom) nivou, akcije očuvanja sa ciljem poboljšanja nivoa zaštite ciljnih vrsta/staništa, te unaprijeđenja zaštite životne sredine.

Podsdsećamo da su Nacionalni parkovi Crne Gore partneri na projektu LASPEH (Vrste i staništa u južnom Jadranu) finansiranog u sklopu INTERREG IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014/2020.

Vođa projekta je Regionalni park prirode „Obalske dine od Torre Canne do Torre San Leonardo‟ u saradnji sa crnogorskim partnerom (Javno poduzeće za nacionalne parkove Crne Gore), tri italijanska partnera (Upravno telo regionalnih prirodnih rezervata istočne obale Taranto, Opština Ugento i Opština Guardiaregia) i albanskim partnerom (Nacionalnom agencijom zaštićenih područja).

Milisav Pajević