Vrbas raspisao konkurs za energetski efikasnu rasvetu

Srbija

energetska efikasnost

Opština Vrbas raspisala je konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku javne nabavke za dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge na delu sistema javnog osvetljenja ove opštine.

Kako je navedeno u dokumentaciji, cilj konkursa je zaključenje ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za poboljšanje energetske efikasnosti i postizanja ušteda u operativnim troškovima dela sistema javnog osvetljenja opštine Vrbas.

Kriterijum za ocenjivanje ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a zainteresovani mogu podneti ponude do 29. jula 2016. godine do 11 i 30 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

foto: naslovi.net