Vrbas promoviše održivi transport

Opština Vrbas postavila je na četiri lokacije ulične radionice za osnovnu opravku bicikala. Lokaliteti su izabrani na osnovu prostorne pokrivenosti naselja i brojnosti biciklista na njima. Ukupna vrednost investicije iznosi 162.000 dinara.

Photo: Pixabay

Kako se navodi u saopštenju, opština Vrbas prisutupila je 2015. godine CIVITAS Forumu, inicijativi koju je pokrenula Evropska komisija 2000. godine i odnosi se na ispitivanje i uvođenje inovativnih mera poboljšanja transporta u urbanim sredinama.

Predsednik opštine Opština Vrbas gospodin Milan Glušac izjavio je da je ovo nastavak aktivnosti koje se sprovode u sklopu ove inicijative. Ciljevi koje želimo ostvariti članstvom su promene vezane za tip urbanog transporta, kako bi ostvarili održive načine organizacije prevoza. Cilj nam je i u upotrebu uvesti čista vozila i alternativna goriva, razvijanje održive politike prevoza, kao i osmišljavanje mera poboljšanja postojeće saobraćajne infrastrukture. Potreban nam je kvalitetan javni prevoz, ali kroz članstvo u CIVITAS Forumu želimo da ukažemo i na nove načine upotrebe automobila, promovišemo pešačenje i biciklizam.

Iz Odeljenja za investicije, komunalne i građevinske poslove saopšteno je da je opština Vrbas svojim lokalnim planovima i programima rada, kao i svojim stručnim službama iz ove oblasti, predvidela izradu studije i implemetaciju BIKE-sharing sitema, koji bi u svojoj prvoj fazi trebao sa četiri stanice da biciklistički poveže najznačajnije subjekte za samo naselje Vrbas. Ovim grad Vrbas, preuzima i podstiče dobru praksu iz zemlja i gradova Evrope koji u svojim planovima razvoja sve više promovišu nemotorizovane vidove prvoza sa upotrebom elektrvo vozila, čime se u mnogome utiče na smanjenje emisije CO2.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević