Vrbas izrađuje Program energetske efikasnosti

Početkom februara 2017. godine u Beogradu održana je radionica na temu lokalnog energetskog planiranja.

Predstavnik opštine Vrbas gospodin Goran Pejović izjavio je da je opština Vrbas još 2012. godine usvojila Strategiju energetskog razvoja za period od 2012. do 2020. godne, kao i da se godišnji planovi realizuju kroz Akcione planove za realizaciju Strategiju, dok je Program energetske efikasnosti pravno obavezujući dokument energetske politike koji predstavlja srednjoročni plan i odnosi se na period od tri godine.

Na radionici su učestvovali i predstavnici opština Paraćin i Užice.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević