Vranje učestvovalo u akciji „Očistimo svet“

9407m1_6

U opštini Vranje 15. septembra 2016. godine obeležena je ekološka kacija „Očistimo svet“.

U okviru obeležavanja ovog ekološkog datuma organizovane su brojne ekološke aktivnosti u cilju podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Ukazano je i na to da svaki građanin može imati aktivnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa i biodiverziteta.

Akcija „Očistimo svet“ jedna je od najvećih ekoloških akcija u svetu, a održava se sa ciljem da svako u svojoj sredini učini mali korak na poboljšanju zaštite životne sredine.

izvor: vranje.org.rs

Sandra Jovićević