Sedam sova vraćeno u prirodu

Ministarstvo zaštite životne sredine je u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Zoološkim vrtom grada Beograda i Prirodnjačkim muzejem u Beogradu, učestvovalo u vraćanju sedam sova u prirodu, odnosno pet ćukova (Otus scops) i dve kukumavke (Athene noctua).

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Predmetni primerci noćnih ptica grabljivica potiču iz divljine, ali su privremeno boravile u Zoološkom vrtu grada Beograda radi oporavka i rehabilitacije.

Na osnovu procene ornitologa Zavoda za zaštitu prirode Srbije i veterinara Zoološkog vrta grada Beograda, sove su puštene u šumi na teritoriji grada Beograda (odakle i potiču), na lokaciji za koju je ornitolog Zavoda za zaštitu prirode Srbije procenio da ispunjava osnovne uslove za njihovo dalje prilagođavanje i opstanak u prirodi.

Sve sove su pre puštanja obeležene metalnim nožnim prstenovima Centra za markiranježivotinja – Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

U Republici Srbiji prirodno je rasprostranjeno deset vrsta sova i sve su strogo zaštićene nacionalnim propisima poput Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o proglašavanju strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta.

Sve vrste sova se takođe nalaze na zaštiti Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES).

Ministarstvo zaštite životne sredine apeluje na građane da ukoliko primete ili pronađu divlje životinje koje su povređene ili nisu u mogućnosti da samostalno opstanu u prirodi, bez odlaganja kontaktiraju sledeće službe/institucije: Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene ili Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Milisav Pajević