Volontersko restauratorski kamp u selu Gostuša

Vesti | Srbija

 

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Učesnicima međunarodnog volonterskog kampa „Usvoji domaćinstvo u Gostuši“, koji se održava u periodu od 12. do 25. avgusta u selu Gostuša, stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije predstavili su prirodne vrednosti i karakteristike Parka prirode u kome se nalazi selo specifično po tradicionalnim objekatima domaćinstva sa kamenim krovovima.

U kampu učestvuje 20 volontera, studenata arhitekture, građevinarstva i antropologije iz Francuske, Kine, Velike Britanije, Nemačke, Bugarske i Srbije, kako bi obnovili dva objekata sa kamenim krovom.

Pored rada na restauraciji objekata narodnog graditeljstva, za učesnike kampa prirpremljen je i bogat program upoznavanja prirodnog, kulturnog i duhovnog nasleđa Stare planine.

U cilju predstavljanja značaja, jedinstvenosti i zaštite prirode kraja u kome se kamp održava, predstavnici Zavoda Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije i Jovna Šelmić, dipl. arhitekta, održale su prezentaciju o Parku prirode „Stara planina“.

Ovim povodom, pored prirodnih vrednosti, učesnicima kampa predstavljeni su režimi zaštite unatar zaštićenog područja, mogućnosti održivog upravljanja, tekući projekti zašitite biodiverziteta i model i način upravljanja Parkom.

Međunarodni volonterski kamp u Gostuši održava se u organizaciji Fondacije arhitekata Aleksandar Radović, u saradnji sa European Heritage Volunteers (Vajmar, Nemačka), u okviru inicijative Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Milisav Pajević