Vlade Crne Gore ostvarila rezultate u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, šumarstvu i vodoprivredi

Vesti | Region

Foto: Vlada Crna Gore

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u protekle dve godine rada Vlade Crne Gore postiglo je ohrabrujuće rezultate u svim oblastima rada – poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, šumarstvu i vodoprivredi.

Ostvareni su rast i modernizacija proizvodnje, poboljšanje konkuretnosti domaćih proizvođača, usvajanje zahtjevnih standarda, povećanje supstitucije uvoza i rast izvoza, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje pretpostavki za održivo korišćenje prirodnih resursa u korist svih građana Crne Gore.

Sumirajući postignute rezultate u ovim oblastima, potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović istakao je da su rezultati postignuti posebno zahvaljujući pristupu koji je podrazumijevao aktivan terenski rad i snažno partnerstvo sa evropskim i drugim međunarodnim partnerima, poljoprivrednim proizvođačima i preduzetnicima, zatim lokalnim samoupravama, naučnim i stručnim institucijama, civilnim sektorom, kao i medijima.

– Tokom ove dve godine, brojne aktivnosti organizovali smo na terenu i u toj neposrednoj komunikaciji sagledavali sve izazove sa kojima se proizvođači susreću u svom radu, afirmisali njihov posvećeni rad i rezultate, čuli i poruke podrške, kao i brojne sugestije i ideje. Bili smo i na severu i na jugu. Obilazili poljoprivredne proizvođače i preduzetnike, ribare, šumske komplekse i puteve, laboratorijske kapacitete, brojne institucije, učestvovali na lokalnim sajmovima i manifestacijama, kao i na međunarodnim konferencijama, kazao je Simović ističući da mu je posebna čast da Ministarstvo danas može da ugosti sve one koje je sa svojim saradnicima obišao u više od 200 poseta tokom prethodne dve godine.

– Takvu praksu ćemo nastaviti i u narednom periodu, jer najbolja garancija uspeha u kreiranju i realizaciji politika je u neposrednoj, otvorenoj i partnerskoj komunikaciji, kazao je Simović.

Milisav Pajević