Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o komunalnoj miliciji

Vesti | Srbija

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je Grad Beograd zahvalan Vladi Republike Srbije zato što je na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o komunalnoj miliciji i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Foto: pixabay

„Izmenu zakona predložio je Grad Beograd kako bi komunalna milicija mogla da bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda i kako bi građani bili zaštićeni od bahatosti svake vrste, nezavisno od toga da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća van mesta koja su za to određena, nelegalnoj gradnji ili nepoštovanju drugih pravila komunalnog reda“, rekao je Vesić.

On je dodao da su izmene zakona urađene u korist običnih građana, poštovanja komunalnog reda i povećane bezbednosti svih građana, a prvenstveno najmlađih.

„Baš kao što pripadnici MUP-a brinu o bezbednosti svakog našeg građanina, i to čine odlično, tako komunalni milicioneri brinu o svakom, najsitnijem komunalnom problemu, kako bi građanke i građani bili zadovoljni. Zato i verujem da će promena imena ova službe u „komunalna milicija” jasnije pokazati vezu ove službe sa običnim ljudima i dokazati da ona postoji da brine o tome da se život svakog čoveka odvija u uređenom komunalnom okruženju“, dodao je Vesić.

Da bi ta identifikacija bila snažnija, naveo je zamenik gradonačelnika, u naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.

Milisav Pajević