Vlada Srbije smanjila subvencije poljoprivrednicima

Vesti | Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Srbije smanjila je iznos takozvanih osnovnih podsticaja za bolju proizvodnju po hektaru sa 5.200 dinara na 4.000, čime su subvencije smanjene sa 9,7 milijardi na 7,5 milijardi dinara.

Prema pisanju Agrokluba, do sada je osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji iznosio 4.000 dinara, a 1.200 regres za dizel gorivo (60 litara dizel goriva po hektaru se regresira sa po 20 dinara po litru), za najviše 20 hektara zemljišta, što znači da su poljoprivrednici po hektaru mogli da ostvare ukupno 5.200 dinara po hektaru.

Za direktna plaćanja u 2021. godini na raspolaganju biće 22,5 milijarde dinara, umesto dosadašnjih 24,7 milijardi.

Izmenom Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini za mere ruralnog razvoja će biti isplaćeno oko 300 miliona manje nego lane, ukupno 1,4 milijarde dinara.

S druge strane, za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini umesto 2,4 milijarde dinara, izmenama koje je prihvatila Vlada, biće opredeljeno 4,7 milijarde.

Postupak za ostvarivanje prava na ove podsticaje počinje podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija i privrede, odnosno Upravi za trezor svake godine u periodu od 1. marta do 30. aprila.

Na osnovu izveštaja Poljoprivredne inspekcije, zbog konstatovanih nepravilnosti kod korisnika podsticajnih sredstava, očekuje se da Uprava za agrarna plaćanja na osnovu zapisnika inspektora obustavi isplatu od oko 383,5 miliona dinara.

Izvor: Agroklub