Vlada Republike Srpske usvojila dokumenta u oblasti zaštite životne sredine

vlada rs srna.rs

U petak 4. marta 2016. godine u Banjaluci održana je 63. sednica Vlade Republike Srpske.

Na sednici je doneta Uredba o visini naknade za troškove izdavanja licenci iz oblasti životne sredine. Uredba bi trebalo da ispuni obaveze iz člana 108. SSP kojim su se ugovorne strane obavezale da će razvijati i jačati saradnju u oblasti zaštite životne sredine sa osnovnim zadatkom zaustavljanja dalje degradacije i poboljšanja postojećeg stanja u cilju održivog razvoja.

U okviru sednice, između ostalog, prihvaćena je Informacija o Nacrtu strategije i akcionog plana za zaštitu biološke raznovrsnosti Bosne i Hercegovine (2015-2020) koji se donosi radi ispunjavanja obaveza prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti, a u cilju davanja smernica po svim pitanjima biološke raznovrsnosti, od upravljanja vrstama i ekosistemima, preko istraživanja i zaštite biološke raznovrsnosti, biološke sigurnosti, do pravedne i fer raspodele koristi od ekosistemskih usluga i korišćenja genetičkih resursa, a u skladu je sa važećim zakonodavstvom iz oblasti zaštite prirode, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske.

Sandra Jovićević

foto: srna.rs

izvor: vladars.net