Vlada predložila članove odbora direktora EPCG

Region

Vlada CG spolja 2Vlada Crne Gore je, u ponedjeljak, 30. januara 2017. godine, bez održavanja, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade u skladu s članom 10 Uredbe o Vladi Crne Gore predložila članove odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.

Saglasno članu 42 stav 9 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, broj 6/02 i „Službeni list CG“, br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), Vlada je predložila Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, da zbog podnošenja ostavke dva člana Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, kao predstavnike državnog kapitala, izabere: Đoka Krivokapića, Ljuba Kneževića, Samira Hodžića i Ranka Milovića.

Izvor: gov.me

V.Vukajlović