Vlada Federacije BiH utvrdila iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Vesti | Region

Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sednici, održanoj u Sarajevu, donela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za 2019. godinu, koja će iznositi 0,002555 KM/kWh.

Foto: Vlada Federacije BiH

Prikupljene naknade po ovom osnovu neće moći biti raspodeljene, zaključila je Federalna vlada, dok ne bude usvojen Plan rada Operatora za OIEiEK za 2019. godinu, a što bi trebalo uslediti nakon 1.4.2019. godine.

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

U skladu sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, Ministarski savet Energetske zajednice je 18. oktobra 2012. godine usvojio Odluku o implementaciji Direktive 2009/28 o promociji proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kojom je za Bosnu i Hercegovinu utvrđen obavezujući cilj od 40 posto udela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije do 2020. godine.

Kako bi bile ispunjene preuzete obaveze, donesen je Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije kojim je uspostaviljen Operator za OIEiEK, s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Također je, 2014. godine donesen, a 2018. godine ažuriran Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF), koji određuje politiku, planove i indikativne ciljeve Federacije BiH o udjelu energije iz OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji električne, te energije za grejanje i/ili hlađenje i za transport, uvažavajući efekte regulatornih mjera koje se odnose na unapređenje energetske efikasnosti i uštede energije kod krajnjih kupaca.

Zbog činjenice da je povećanje udela u ukupnoj potrošnji energije iz OIE obaveza i da je proizvodnja ove energije još relativno skupa i traži posebne podsticaje, kao i zahtjeva investitora za solarnom energijom, koja je praktično neiscrpan i ekološki najprihvatljiviji izvor, povećavane su naknade za krajnje kupce električne energije.

Ova naknada mijenjala se od početka primjene Akcionog plana do danas, što je zavisilo od godišnje dodijeljenih dinamičkih kvota za pojedine obnovljive izvore.

Naknada za podsticanje u 2014, 2015. i 2016. godine bila je definisana Uredbom i na naponskom nivou 0,4 kV je iznosila 0,001 KM/kWh. U 2017. godini naknada je iznosila 0,001976 KM/kWh a u 2018. godini 0,002128 KM/kWh, što je utvrđeno donošenjem Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK.

Milisav Pajević