Vlada Federacije BiH donela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom

Vesti | Region

Foto: Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na poslednjoj sednici, koja je održana u Sarajevu, donela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, koji obuhvata niz međusobno informaciono povezanih elektronskih baza i izvora podataka s pouzdanim i uporedivim informacijama o svim subjektima upravljanja otpadom, proizvođačima otpada, kategorijama, količinama otpada po kategorijama sa podacima o kretanju i postupcima njegove završne obrade.

Usvojena je i informacija o mogućim posledicama isticanja roka propisanog Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu i sisteme javne kanalizacije, koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Federalnim ministarstvom zaštite životne sredine i turizma i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.

Milisav Pajević