Vlada FBiH: Zaštititi radnike od visokih temperatura

Vesti | Region

 

Foto: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Foto: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučilo je poslodavcima da, usled vremenskih nepogoda izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sprovedu posebne mere zaštite kojima će spečiti nastupanje štetnih posledica po zdravlje radnika.

Data je preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati i njihovog nastavka posle 16 sati.

Ukoliko je rad kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primeniti ovu meru, ovo ministarstvo je preporučilo poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomere na šest sati ujutro.

Takođe, preporučeno je poslodavcima da za vreme trajanja ovakvih vremenskih prilika omoguće korišćenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnostikovanim hroničnim oboljenjima, kao i odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Data je i preporuka da ustanove koje sa radom počinju u devet sati ili kasnije, prilagode početak radnog vremena ovoj situaciji.

Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, kao i drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odevanje na službenim događajima (sednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama, kaže se u preporuci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Milisav Pajević