Vlada FBiH nastavlja projekat energetske efikasnosti

Foto-ilustracija: energetskiportal.rs

Vlada FBiH donela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ krajnjim korisnicima. Ovom odlukom za radove i sredstva odobreno je 7.601.203,26 KM za 34 javna objekta iz oblasti zdravstva i obrazovanja u Federaciji BiH.

Federalna vlada je takođe usvojila informaciju o realizaciji Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekat „Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije FBiH”, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da nastavi aktivnosti na realizaciji ovog projekta, Služba za zajedničke poslove organa i tela FBiH da pristupi realizaciji u delu koji se odnosi na uspostavu energetskog menadžmenta i energetske baze podataka zgrada koje koriste institucije Federacije BiH. Korisnike zgrada u državnom vlasništvu a koji sami plaćaju račune za energente Vlada je zadužila da ovoj službi jednom mesečno dostavljaju podatke o utrošku energenata, ili da ih uz odgovarajući trening sami unose u EMIS (Sistem upravljanja potrošnjom energije).

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević