Vlada FBiH dala garancije kineskom investitoru za izgradnju Bloka 7 TE u Tuzli

Vesti | Region

 

Foto: Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH dala je garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEKSIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MV TE Tuzla u iznosu do 613.990.000 evra ili 85 posto od ukupne vrednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 – 450 MV u TE Tuzla između EPBiH i Konzorcijuma China Gezhouba Group Compani Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI – Guandong Electric pover Design Institute, Kina (član Konzorcijuma), uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji.

Vlada je ovlastila Federalno ministarstvo finansija da, u njeno ime izda, a federalna ministarka finansija potpiše svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa davanjem ove garancije.

Među uslovima za davanje garancije FBiH je rok otplate kredita od 20 godina, sa petogodišnjim grejs periodom.

Za izdavanje garancije JP Elektroprivreda BiH je dužna, u korist Budžeta – Garantnog fonda FBiH uplatiti jednokratne nadoknade: premiju od 39.628.382 KM i proviziju od 8.032.916,50 KM.

Blok 7 u TE Tuzla, snage 450 MV, neophodan je kao zamenski kapacitet koji će proizvoditi električnu i toplotnu energiju umesto postojećih blokova 3, 4 i 5 (500 MV). Za njegovu izgradnju biće korišćene najbolje savremene raspoložive tehnike, što uključuje sve mere čišćenja otpadnih gasova (desumporizaciju, denitrifikaciju i efikasno otprašivanje).

Tehnologija sagorevanja ugljene prašine s nadkritičnim parametrima pare je danas dominantna opcija za nove termoelektrane bazirane na uglju, jer imaju veći stepen efikasnosti i niže emisije CO2 po proizvedenom kVh u odnosu na druge, a time i niže operativne troškove.

Konačne odluke o garantovanju i kreditiranju Elektroprivrede BiH treba podneti od strane Parlamenta Federacije BiH.

Milisav Pajević