Vlada Crne Gore utvrdila Predlog Zakona o turističkim organizacijama

Vesti | Turizam | Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore utvrdila Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama obezbeđuju se uslovi za efikasnije i kvalitetnije obavljanje delatnosti i funkcionisanje turističkih organizacija koje su prvenstveno zadužene za unapređenje, razvoj i promociju turističkog proizvoda na teritoriji opštine osnivanja.

Turističke organizacije su predloženim izmenama i dopunama Zakona obavezane da preciziraju početak obavljanja delatnosti i da podnesu program rada i finansijski plan skupštini turističke organizacije i Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) na prethodnu saglasnost.

Turističke organizacije opština dobile su zadatak i da prikupljaju i ažuriraju podatake o turističkoj ponudi opštine i da te podatke objavljuju na internet stranici kao i da učestvuju u realizaciji projekata za razvoju i diverzifikaciji turističke ponude.

NTO je obavezana da uspostavi jedinstveni turističko-informacioni sistem Crne Gore.

Milisav Pajević