Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Vesti | Region

Vlada Crne Gore je na poslednjoj sednici utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.

Izmenama se, između ostalog, nacionalno zakonodavstvo dalje usaglašavanja sa legislativom Evropske unije i stvara potreban pravni okvir za donošenje nedostajućih podzakonskih akata, kao i usklađivanje već donešenih.

Konkretniji cilj je sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda uticaja, odnosno, stvaranje uslova za razumno i pravično održivo korišćenje voda.

Milisav Pajević