Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o industrijskim emisijama

Srbija | Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o industrijskim emisijama s Izveštajem sa javne rasprave kojim se sistem harmonizuje sa legislativom Evropske unije u oblasti sprečavanja i kontrole industrijskog zagađivanja.

Predloženim zakonom uvodi se takozvani integralni pristup prema kojem se prilikom izdavanja dozvola mora uzeti u obzir celokupni uticaj postrojenja i/ili aktivnosti u životnoj sredini i osigurati visok nivo zaštite životne sredine uzet u celini poput emisije u vazduh, vodu i zemljište, stvaranja otpada, korišćenja sirovina, energetske efikasnosti, buke, sprečavanja nesreća, sanacija lokacije nakon zatvaranja postrojenja i dr.

Preciznije je definisan sistem inspekcijskog nadzora.

Značajne novine se odnose i na informisanje javnosti: uvedena je obaveza da Izveštaji o izvršenom nadzoru budu dostupni javnosti kao i da javnost bude posebno uključena u proces donošenja odluka kao i da bude sistemski obaveštavana.

Milisav Pajević