Vlada Crne Gore utvrdila cene ulaznica u nacionalne parkove

Vesti | Region

Vlada Crne Gore dala je saglasnost na Predlog odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova.

Foto: MORT

Odlukom su utvrđeni visina, način obračuna i plaćanja naknada koju pravna ili fizička lica plaćaju za korišćenje dobara nacionalnih parkova te propisane naknade za ulazak u nacionalne parkove i pružanje usluga posetiocima (korišćenje usluga vodiča, iznajmljivanje bicikala, čamaca i kajaka), naknade za ugostiteljske, prodajne, smeštajne i infrastrukturne objekte, postavljanje privremenih objekata, korišćenje objekata i prostora za određene namene (parkiranje, kampovanje, loženje vatre), korišćenje znaka nacionalnih parkova, snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama, sakupljanje i branje šumskih plodova, obavljanje sportskog i privrednog ribolova, splavarenje i upotrebu plovila.

Naknada za ulazak u nacionalne parkove Crne Gore ostaće na dosadašnjem nivou, uz dodatak da naknadu ne plaćaju deca starosti do 12 godina; organizovane grupe studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Crne Gore – odsek biologije i Filozofskog fakulteta – odsek geografija; istraživači – eksperti; predstavnici diplomatskog kora; predstavnici Nacionalne turističke organizacije; lica sa invaliditetom i novinari.

Naknada za ulazak u nacionalne parkove, posetu centrima za posetioce i edukativnim stazama umanjuje se za 50 odsto za organizovane grupe učenika, studenata, penzionera, sindikalnih organizacija i planinarskih društava.

Za ulazak u nacionalne parkove ne plaća se naknada u dane: 22. aprila (Dan planete Zemlje), 21. maja (Dan nezavisnosti Crne Gore), 22. maja (Međunarodni dan biodiverziteta), 24. maja (Dan evropskih parkova) kao i u nacionalne parkove Skadarsko jezero – druge nedelje juna (Dan Skadarskog jezera), NP Durmitor – 6. septembra (Dan NP Durmitor), i NP Prokletije 31. jula (Dan dijaspore NP Prokletije).

Milisav Pajević