Vlada Crne Gore subvencionira ranjive kupce električne energije

Vesti | Region

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije i upoznala se sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primenjivati od 1. aprila do 31. decembra ove godine.

Foto: pixabay

Vlada je dala saglasnost da se od 1. januara do 31. marta ove godine primenjuje važeće Uputstvo o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju čime je Vlada nastavila odgovorno sprovođenje socijalne politike.

Podsetimo Vlada Crne Gore je 22. novembra prošle godine donela uredbu o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije, koju je predložilo Ministarstvo ekonomije i koja se primenjuje od 1. januara.

Tom uredbom utvrđeno je da se ranjivi kupci određuju na osnovu socijalnog i zdravstvenog stanja osoba koja žive u određenom domaćinstvu.

Pravo na subvenciju imaju samo osobe koje žive u domaćinstvu koje koristi pravo na materijalno obezbeđenje porodice, a uporedo sa tim i prava na dodatak za negu i pomoć i na ličnu invalidninu.

Uredbom je predviđeno da se osobama koje žive u domaćinstvima, a koja imaju te karakteristike, odobrava subvencija mesečnog iznosa računa do 50 odsto za potrošnju do 600 kilovat sati (kwh), što je negde oko 30 evra maksimalno.

Ako je iznos potrošnje veći od 600 kWh onda se subvencija odobrava za 300 kWh, odnosno u nominalnom iznosu oko 30 evra mesečno.

Ovim osobama se obezbeđuje kontinuitet u snabdijevanju tokom čitave godine. Takvih korisnika, prema evidencijama Ministarstva, je oko hiljadu.

Subvencije za korisnike materijalnog obezbeđenja porodica, zatim porodice koje su staratelji odnosno hranitelji dece bez roditeljskog staranja i porodica koje u svom domaćinstvu imaju korisnike boračkog dodatka, ostaje na sadašnjem nivou.

Ovakvih korisnika je nešto oko 4,5 hiljada u sistemu i oni će zadržati postojeći nivo prava, a to znači da će im se 40 odsto odobravati subvencija na potrošnju koja je do 60 evra, odnosno maksimalno 24 evra ako je potrošnja iznad 60 eura.

Treća kategorija su oni koji na bazi uredbe o snabdevanju ranjivih kupaca nemaju ispunjene kriterijume da su socijalno ugroženi, odnosno to su korisnici ostalih materijalnih davanja.

Za te preostale korisnike je obezbeđena subvencija u iznosu od 30 odsto mesečnog iznosa računa, a najviše 18 evra ako je iznos računa preko 60 evra.

Milisav Pajević