Vlada Crne Gore raskida koncesije za mini hidroelektrane

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Crne Gore usvojila je Informacije o predlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja mini hidroelektrana na vodotocima reka Raštak, Ljeviška i Reževica. Dok je za Đuričku reku sa pritokama, vodotokove Komarači, Murinjska, Bistrica i Bukovica usvojena Informacija o predlozima za rešavanje statusa ugovora o koncesiji.

Kako je Vlada zaključila, zbog neizvršenih ugovornih obaveza koncesionara, stekli su se uslovi za raskid ugovora o izgradnji malih hidroelektrana.

“Koncesionarima za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Komarača i Murinjska reka određen je primeren rok za izvršenje ugovornih obaveza, a u slučaju neizvršenja bilo koje od obaveza biće pokrenuta procedura raskida ugovora o koncesiji”, navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Kada je reč o izgradnji male hidroelektrane “Krkori” usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori, na delu gradskog vodovda “Krkori”. Vlada je prihvatila Aneks broj 2 Ugovora kojim se propisuje obaveza koncesionara da najkasnije četiri meseca od dana zaključenja aneksa, završi radove iz II Faze. Takođe, aneksom je predviđeno da neispunjavanje obaveze koncesionara u predviđenom roku ima za posledicu raskid ugovora.

Izvor: Vlada Crne Gore