Vlada Crne Gore donela Uredbu o snabdevanju „ranjivih” kupaca električne energije

Vesti | Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na 99. sednici, kojom je predsedavao premijer Duško Marković, donela Uredbu o snabdevanju ranjivih kupaca električne energije.

Donošenje Uredbe će imati pozitivne efekte na ranjive kupce kojima je Zakonom o energetici utvrđeno pravo na snabdevanje električnom energijom uz korišćenje subvencije, kao i pravo na zabranu obustave snabdevanja, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošne energije.

U skladu sa tim, utvrđeni su: kriterijumi za određivanje ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi, visina subvencije za ovu kategoriju potrošača i granica mesečne potrošnje električne energije za koju se može ostvariti pravo na subvenciju.

Milisav Pajević