Vlada Crne Gore donela Uredbu o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova

Vesti | Region

Foto: MORT

Vlada Crne Gore je na 105. sednici donela Uredbu o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova kojom se dodatno uređuju pitanja davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova u pogledu načina, uslova i vremena.

U tom smislu, precizirani su subjekti prava korišćenja, određeno vreme davanja na korišćenje za pojedina prirodna dobra, definisano da se postupak po javnom pozivu sprovodi u skladu sa uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i druga pitanja od značaja za sprovođenje zakona.

Milisav Pajević