Vlada Crne Gore donela uredbe o obaveznom udelu biogoriva u sektoru saobraćaja

 

Foto: Vlada Crne Gore

Foto: Vlada Crne Gore

Na 83. sednici Vlade Crne Gore doneta je Uredba o bližim kriterijumima održivosti za biogoriva i biotečnosti za ostvarivanje obaveznog udela energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

Uredbom se upotpunjuje pravni okvir za utvrđivanje uslova koje treba da ispunjava akreditovano pravno lice za ispitivanje kriterijuma održivosti, kаo i postupci provere ispunjavanja kriterijuma održivosti.

Vlada je donela Uredbu o obaveznom udelu biogoriva u sektoru saobraćaja kojom se utvrđuju vrste, sadržaj, kvalitet i udeo biogoriva koji se stavlja na tržište radi postizanja obaveznog udela obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja, kao i obaveze energetskih subjekata koji se bave trgovinom naftnim derivatima namenjenim sektoru saobraćaja.

Crna Gora ima obavezu da implementira pravnu tekovinu Evropske unije iz oblasti energetike koja podrazumeva obavezu da minimalno 10 odsto finalne energije koja se koristi u saobraćaju bude proizvedeno iz obnovljivih izvora.

Milisav Pajević