Vlada Crne Gore donela Nacionalni program zaštite potrošača 2019 – 2021. godine

Vesti | Region

Foto: https://pixabay.com

U cilju jačanja sistema zaštite potrošača na svim nivoima i daljeg unapređivanja u skladu sa standardima i dobrom praksom Evropske unije, Vlada Crne Gore je donela Nacionalni program zaštite potrošača 2019 – 2021. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019 – 2021, za period 2019. godine.

Ovim aktima definisani su ciljevi i aktivnosti koji će doprineti unapređenju regulatornog okvira, jačanju nezavisnosti i reprezentativnosti organizacija za zaštitu potrošača, unapređenju mehanizama za pomoć potrošačima pri rešavanju prigovora, uspostavljanju odgovarajućeg sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova i utvrđivanju odgovarajućih uslova za sprovođenje politike bezbednosti proizvoda.

Milisav Pajević