Vlada CG ne očekuje probijanje rokova sa Škodom za novi blok TE Pljevlja

Region

dsc_3155„Rok za usaglašavanje ugovora sa odabranim partnerom za realizaciju drugog bloka je bio 15. decembar. Nemam najave da će doći do nekog probijanja ili ozbiljnijeg odstupanja od tih rokova, na bazi posljednje informacije koju sam dobio prije nekoliko dana“, kazao je Đukanović u Skupštini tokom Premijerskog sata.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Socijalističke narodne partije (SNP), Danka Šarančića, kazao da se time stvaraju uslovi za početak realizacije tog projekta. „Za očekivati je da bi naredna godina mogla biti godina intenzivne fizičke realizacije tog projekta. Sastavni dio ponude koju smo dobili od prvorangiranog ponuđača, češke kompanije Škoda Praha, je i ulaganje od 21,4 miliona koji je namijenjen toplifikaciji Pljevalja“, rekao je Đukanović.

On je naveo da će projekat izgradnje drugog bloka TE, pored očekivanog pozitivnog efekta na ekonomski razvoj i smanjenje energetske zavisnosti države, imati i pozitivan ekološki efekat. Direktni pregovori između Elektroprivrede (EPCG) i Škode Praha, prvorangiranog ponuđača za projekat izgradnje drugog bloka TE Pljevlja, intenzivirani su posljednjih mjeseci, pri čemu se u najvećem delu pregovara o ekonomskim uslovima i visini cene projekta.

U najvećem dijelu se pregovara o ekonomskim uslovima, kao i o visini cijene projekta, u cilju finalnog definisanja početno ponuđene cijene od 338,5 miliona eura. Pregovori se realizuju u tri pravca – pravnom, ekonomskom i tehničkom. Pregovore u ime Vlade vode vicepremijer Vujica Lazović i ministar ekonomije
Vladimir Kavarić, dok EPCG predstavlja predsjednik Odbora direktora Srđan Kovačević. On je ujedno i vođa pregovaračkog tima.

Kompanija Škoda Praha ponudila je gradnju drugog bloka snage 254 megavata (MW) sa električnom efikasnošću od 39,5 odsto po cijeni od 338,5 miliona eura. Drugi blok je bio glavni kamen spoticanja u pregovorima o nastavku ugovora o menadžmentu u EPCG između Vlade i italijanske kompanije A2A.

Izvor: Vijesti