Vizija Vlade Srbije da EPS bude regionalno moćno preduzeće

Vesti | Srbija

Foto: Vlada Srbije

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović potpisala je danas Ugovor o prenosu udela u Operatoru distributivnog sistema “EPS distribucija” sa JP “Elektroprivreda Srbije“ (EPS) na Republiku Srbiju.

Mihajlović je, nakon potpisivanja ovog dokumenta u Vladi Srbije, poručila da je cilj ovih promena efikasnije poslovanje oba preduzeća i jačanje delatnosti i distribucije i proizvodnje električne energije.

Ona je navela da smo do sada imali situaciju da je jedan deo ljudi koji rade na održavanju distributivne mreže radio u Tehničkom centru EPS-a, drugi u „EPS distribuciji“, obavljajući gotovo isti posao, uz dupliranje pojedinih troškova.

Takođe, kako je dodala, važno je što će sada ODS moći da krene u dobijanje licence jer od svog osnivanja nema licencu, što nije u skladu sa Zakonom o energetici.

S jedne strane, radićemo na jačanju i „EPS distribucije“, a s druge na jačanju EPS-a u delu investicija u zaštitu životne sredine i u nove kapacitete, rekla je Mihajlović.

Ona je istakla da je vizija Vlade Srbije da EPS bude regionalno moćno preduzeće, a da se gubici u distributivnoj mreži svedu na najmanju moguću meru, odnosno da budu nekoliko puta niži nego do sada, a da građani budu zadovoljni i količinom i kvalitetom isporučene energije.

Foto: Vlada Srbije

Poruka radnicima EPS-a i ODS-a jeste da veruju u svoju elektroprivredu i u svoju vladu i da nema nikakvih bojazni da će ni EPS ni ODS biti privatizovani, niti da će neko ostati bez posla, rekla je potpredsednica Vlade.

To su naša preduzeća i naše zlato koje ćemo dalje čuvati i razvijati. Radićemo zajedno i bićemo mnogo efikasniji kako bismo već u narednih godinu dana napravili rezultate i u EPS-u i u ODS-u, rekla je Mihajlović.

Ona je naglasila da država neće stati sa reformisanjem preduzeća u ovom sektoru, poručivši članovima nadzornih odbora, skupština i drugih upravljačkih tela da su rezultati najvažniji i da država želi da ima kvalitetnije ljude i da želi da osveži i nadzorne odbore, ali i srpski deo Odbora direktora u NIS-u.

Želimo da i EPS i ODS, „Srbijagas“, „Transnafta“, NIS i svi drugi iduće godine posluju sa profitom, a ne sa gubicima, ukazala je Mihajlović.

Foto: JP Srbijagas

Vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić, koji je potpisao ugovor u ime JP EPS, rekao je da je danas nastavljen proces započet pre pet godina, koji podrazumeva usklađivanje sa zakonskim obavezama i smernicama koje je propisala Vlada Srbije.

EPS će nastaviti sa modernizacijom i ulaganjem u zaštitu životne sredine i u nove proizvodne kapacitete, sa posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije kako bismo imali sve više zelene energije u budućnosti, istakao je Grčić.

Vršilac dužnosti direktora “EPS distribucije” Bojan Atlagić zahvalio je Vladi Srbije na tome što je prepoznala značaj ovog preduzeća za elektroenergetski sistem.

Za nas potpisivanje ovog ugovora ima višestruki značaj – sa pravnog aspekta sledi dobijanje licence i čitavog niza pravnih akata u skladu sa Zakonom o energetici, a sa druge strane tehnički deo distributivne delatnosti će konačno biti na jednom mestu, što će uticati i na kvalitet usluga, pouzdanost i kvalitet snabdevanja električnom energijom građana i privrede, naveo je Atlagić.

Predsednik Sindikata radnika JP EPS Milan Đorđević  poručio je zaposlenima u EPS-u i ODS-u da nema razloga za bojazan jer oba preduzeća ostaju u vlasništvu države.

Sigurno je da će se poboljšati efikasnost u distribuciji i ostvariti značajne uštede, a dugoročno je važno da zajedno radimo na tome da EPS bude lider u ovom delu Evrope i da bude na ponos građana i države, rekao je Đorđević.

Predstavnik Sindikata „EPS distribucija“ Branko Tomić  izrazio je zahvalnost Vladi Srbije i EPS-u na svemu što je urađeno za ODS, i dodao da veruje da će „EPS distribucija“ raditi još efikasnije.

Izvor: Vlada Srbije

branding-content