Vikend seminar „Sam svoj solarni majstor“ 7. i 8. juna u Sremskim Karlovcima

Svet

solarni majstor

Pokret gorana Novog Sada, nakon više uspešno realizovanih kampova „Solarna akademija“ i vikend seminara „Sam svoj solarni majstor“ i u 2014. godini organizuje drugi vikend seminar „Sam svoj solarni majstor“ sa ciljem informisanja javnosti o značaju upotebe obnoviljivih izvora energije za održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Kamp će trajati od 7. do 8. juna u Sremskim Karlovcima u Ekološkom centru Radulovački.

U saopštenju organizatora navodi se da je to idealna prilika za sve zainteresovane iznad 18 godina, koji imaju želju da nauče kako da sačuvaju zdravu životnu sredinu i kako se štedi i proizvodi električna enegija, ali i da steknu praktične veštine potrebne za samostalnu izradu i primenu obnovljivih izvora energije sa akcentom na solarnu energiju.

Nakon uvodnog predavanja o obnovljivim izvorima energije i procesu dobijanja električne energije od energije Sunca, uslediće grupni praktični rad, uz stručno vođstvo, kroz ceo proces sastavljanja mini solarne elektrane. Nakon identifikacije preferencija, prethodnog predznanja po prilagođenom programu neformalnog obrazovanja biti upoznati sa osnovnim principima metodama i tehnikama enegetika, izvora energije, načinu prenosa distribucije i skladištenja električne energije kroz niz pokaznih vežbi, samostalno i u grupama, ovladaće tehnikama korišćenja električnog alata, mernih instrumenata i regulacione opreme koja se koristi prilikom implementacije fotonaponskog sistema. Kruna obuke će biti njihov samostalan rad u grupama gde će imati zadatak i cilj da na osnovu prethodnog stečenog znanja uz stručnu pomoć i nadzor realizuju helioelektranu snage 200W, podese parametre i prate njen rad.

Kotizacija za ovaj događaj iznosi 4.500 dinara, u šta je uračunat smeštaj, ishrana, materijal i alat za rad, kao i mentori predavači i kompletna organizacija seminara. Prijave slati do 2. juna na meil office@pokretgorana.org.rs.