Vidimo se na sudu: Evropska Komisija tuži 9 država članica

Foto: pixabay

Nakon održavanja “toksičnog bloka”, samita ministra za zaštitu životne sredine, Evropski komesar Karmenu Vela izjavio je: “Ne možemo više odlagati pitanje suočavanja sa evropskom krizom zagađenja vazduha.”

Nakon što ministri nisu uspeli da predstave nove značajne mere, Evropska komisija planira da izvede 9 nacionalnih vlada pred sud zbog njihovog neuspeha da poboljšaju kvalitet vazduha u svojim gradovima. Ministri za zaštitu životne sredine iz Češke, Nemačke, Španije, Francuske, Italije, Mađarske, Rumunije, Slovačke i Velike Britanije, koji još uvek sagorevaju ugalj za proizvodnju električne energije, pozvani su u Brisel ove nedelje, ali nisu uspeli da odobrovolje Evropsku komisiju svojim planovima da se suoče sa smrtonosnim zagađenjem vazduha.

Dozvoljene granice štetnih materija u vazduhu prekoračene su u 130 gradove u 23 zemlje Evropske Unije, ali ovonedeljni sastanak bio je namenjem onima koji su već primili konačna upozorenja o daljem pravnom postupku. Ako zemlje članice ne poštuju zakone EU, Evropska komisija ima ovlašćenja da ih izvede pred sud kako bi ih primorala da preduzmu neophodne korake. Rešenje suda može rezultirati u novčanim kaznama ili drugim sankcijama.

Nakon sastanka, Margareta Toloto iz Evropskog biroa za zaštitu životne sredine izjavila je: “Bez ikakvih značajnih mera koje su danas najavljivali ministri, nemoguće je opravdati bilo kakvo dodatno odlaganje u slanju predmeta protiv ovih vlada sudu i očekujemo da će komisija to učiniti u narednim danima.”

U sličnom tonu, komesar Vela izjavio je: “Rokovi za ispunjenje legalnih obaveza su odavno prošli…više ne možemo odlagati.”

Dok je većina zemalja na sastanak poslala vodeće ličnosti iz vlade, minister Velike Britanije poslao je svoju zamenicu, Terezu Kofi.

Na sastanku koji je trajao duže od dva sata niko od prisutnih nije uspeo da uveri komesara Velu u efikasnost svojih predloga za smanjenje zagađenja vazduha stoga su grupe za zaštitu životne sredine zaključile da su dalje pravne akcije neizbežne.

EU je je već pokrenula postupke protiv Bugarske i Poljske. Bugarska je bila prva zemlja kojoj je naređeno da preduzme mere za poboljšanje kvaliteta vazduha u presudi u aprilu prošle godine. Odluka protiv Poljske vlade se očekuje 22. februara ove godine.

Uzimajući u obzir da Komisija ima snažan stav u nameri da zaštiti svoje građane od neaktivnosti vlada u borbi protiv zagađenja vazduha, može se očekivati da će se u bliskoj budućnosti i druge države suočiti s pravnim postupcima.
Trenutne prekoračene vrednosti tiču se koncentracije azot dioksida (NO2) i sitnih čestica štetne prašine. Podaci Evropske agencije za životnu sredinu pokazuju da 19 zemalja u EU prekoračuje propisanu graničnu vrednost za azot dioksid a 7 zemalja prekoračuje propisanu granicu za sitne čestice. Ovi podaci su iz 2015. godine koja je ujedno i poslednja godina za koju su podaci dostupni.

Milan Zlatanović

Izvor: metamag