VI Kongres i izložba o energetici u Turskoj

Svet

VI Kongres i izložba o energetici u Turskoj 2Šesti kongres o energetici, koji će se održati 16. i 17. septembra u Istanbulu u Turskoj, biće usmeren na obnovljive i neobnovljive izvore energije. Organizatori pozivaju učesnike i ključne aktere da se priključe razgovoru, analiziraju i ospore aktuelna dešavanja na tržištu, kao i da ponude rešenja za bolju interakciju između međunarodnih partnera na turskom tržištu.

Teme o kojima će se raspravljati su: ekonomija Turske, analiza stanja u regionu, finansiranje projekata u energetici, prirodni gas (nabavka, skladištenje i transport), mogućnosti za nuklearna postrojenja u Turskoj, budućnost uglja/lignita u Turskoj, energetska efikasnost, solarna energija, energija vetra i projekti iskorišćenja hidrotokova u Turskoj.

Energetski portal